Østfold Fotograflaug: Sommerfest

Dato(er):
Sted: Hagen til Isidor, Fredrikstad

Sommerfest i hagen til Isidor, Fredrikstad.

Send e-post til ostfold@fotografforbundet.no for mer informasjon.