Østfold Fotograflaug: Play-to-learn workshop

Dato(er):
Sted: Studio til Isidor, Kolbotn

Send e-post til ostfold@fotografforbundet.no for mer informasjon.