Østfold Fotograflaug: Lunsj og mingling

Dato(er):

Godt nyttår! Ønsker alle medlemmer av Østfold Fotograflaug velkommen til lunsj og mingling.

Send e-post til ostfold@fotografforbundet.no for mer informasjon.