Østfold Fotograflaug: Innleveringsfrist Laugskonkurransen

Dato(er):
Sted: Østfold

Send inn dine 4 beste bilder til Laugskonkurransen. Åpen for alle medlemmer av Østfold Fotograflaug.
Send e-post til ostfold@fotografforbundet.no for mer informasjon.