Østfold Fotograflaug: Fotokveld med portrettfotografering

Dato(er):
Sted: Alby/moss

Send e-post til ostfold@fotografforbundet.no for mer informasjon.