Oslo Fotograflaug: Sommerfest og premieutdeling

Den årlige sommerfesten med premieutdeling i Laugskonkurransen holdes på Sanatoriet studio. Hold av datoen! Mer informasjon om sommerfest og laugskonkurranse kommer
Dato(er):
Sted: Sanatoriet studio, Kjelsåsveien 49F, Oslo