Oslo Fotograflaug: Innsendelse til Laugskonkurransen 2022

Dato(er):
Sted: Digital innsendelse

Laugskonkurransen 2022 Oslo Fotograflaug

Velkommen til deltagelse i Oslo Fotograflaugs laugskonkurranse 2022. Det er juryen i Vestfold Fotograflaug som skal juryere oss i år.

Fristen for registrering og innsending av bilder er mandag 14. november ved midnatt.

Se e-post sendt fra lauget 14. oktober for mer informasjon.