Oslo Fotograflaug: Big Heart, Strong Hands – foredrag av Anne Helene Gjelstad

Dato(er):
Sted: Fotografiens hus, Oslo