Oslo Fotograflaug: Besøk – Nasjonalmuseets fotoseksjon

Dato(er):
Sted: Nasjonalmuseet

Oslo fotograflaug inviterer til laugsmøte i det nye Nasjonalmuseet i Oslo som åpnet for publikum 11.juni.

Vi legger opp dagen over flere timer, men det er lov å komme etterhvert som det passer. Viktig at du melder deg på den eller de tidspunktene du skal være med på!

Se invitasjon sendt pr. mail 10. oktober for mer informasjon og påmelding.