Oslo Fotograflaug: Åpning av nytt studio

Karina og Helene åpner dørene til nytt studio i Bjerregaards gate 15 kl 18, og ønsker å invitere medlemmene til en uhøytidelig mingling. Det er lovet kake til de første som kommer 🙂
Dato(er):