Norske Fagfotografers Fond

Norske Fagfotografers Fond tildeler arbeids- og reisestipend for fagfotografer.

Dato(er):

Fondet gir støtte til prosjekter til fremme av fotografier brukt som illustrasjoner i bøker og andre former for offentliggjøring, eller støtte av tiltak som fremmer fotografiens stilling i vårt kulturliv. Søknad sendes via norskefagfotografersfond.no.

Søknadsfrist 1. oktober hvert år.