Møre og Romsdal: Haustmøte

Møre og Romsdal Fotograflaug har haustmøte på Runde Panorama. Det blir workshop med Ragne Kristine Sigmond. For meir informasjon, ta kontakt med styret i lauget.
Dato(er):