Fotobevaring og etikk. Landskonferanse foto 2023

Nasjonalbibliotekets landskonferanse foto 2023 er et forum for fotobevaringsarbeid. I år er oppmerksomheten rettet mot etikk og fotobevaring i vid forstand. Det er gratis å delta, åpent for alle og blir strømmet i tillegg til fysisk møte. Informasjon om påmelding på nettsiden for arrangementet.
Dato(er):
Sted: Nasjonalbiblioteket