Møre og Romsdal Fotograflaug – Årsmøte

Velkomen til Årsmøte i Møre og Romsdal fotograflaug Stad:Quality Hotel Waterfront – Nedre Strandgate 25-27, Ålesund Tid:27.januar 2024 kl 17:00 (Etter lundeby vinterseminar sitt program er ferdig) For påmelding til årsmøtet send e-post til moreogromsdal@fotografforbundet.no Hugs eiga påmelding til Lundeby Vinterseminar. Saker som eit medlem ynskjer behandla på årsmøtet, må sendast til styret seinast 20.januar 2024 kl 19.00 til moreogromsdal@fotografforbundet.no Sakliste og møtedokument blir ettersendt før møtet for medlemmar i Møre og Romsdal Fotograflaug.
Dato(er):
Sted: Quality Hotel Waterfront – Nedre Strandgate 25-27, Ålesund
Påmeldingsfrist: 20. januar

Møre og Romsdal Fotograflaug – Årsmøte

Velkomen til Årsmøte i Møre og Romsdal fotograflaug Stad:Quality Hotel Waterfront – Nedre Strandgate 25-27, Ålesund Tid:27.januar 2024 kl 17:00 (Etter lundeby vinterseminar sitt program er ferdig) For påmelding til årsmøtet send e-post til moreogromsdal@fotografforbundet.no Hugs eiga påmelding til Lundeby Vinterseminar. Saker som eit medlem ynskjer behandla på årsmøtet, må sendast til styret seinast 20.januar 2024 kl 19.00 til moreogromsdal@fotografforbundet.no Sakliste og møtedokument blir ettersendt før møtet for medlemmar i Møre og Romsdal Fotograflaug.
Dato(er):
Sted: Quality Hotel Waterfront – Nedre Strandgate 25-27, Ålesund
Påmeldingsfrist: 20. januar

Velkomen til Årsmøte i Møre og Romsdal fotograflaug

Stad:Quality Hotel Waterfront – Nedre Strandgate 25-27, Ålesund

Tid: 27.januar 2024 kl 17:00 (Etter lundeby vinterseminar sitt program er ferdig).

For påmelding til årsmøtet send e-post til moreogromsdal@fotografforbundet.no

Hugs eiga påmelding til Lundeby Vinterseminar.

Saker som eit medlem ynskjer behandla på årsmøtet, må sendast til styret seinast 20.januar 2024 kl 19.00 til moreogromsdal@fotografforbundet.no sakliste og møtedokument blir ettersendt før møtet for medlemmar i Møre og Romsdal Fotograflaug.