Søk om kompensasjon for privatkopiering av dine fotografier

Illustrasjonsbilde: BONO

BONO har nå åpnet nettportalen hvor du som profesjonell fotograf kan søke om kompensasjon for privat bruk av dine fotografier for året 2020. Fristen for å søke er 31. desember 2021 kl. 12.00. 

Ved forrige tildeling mottok nærmere 1000 opphavere til visuelle verk samlet over 3,3 millioner kroner i vederlag. 108 fotografer mottok kompensasjon på mellom 500 og 20 000 kroner. 

Norges Fotografforbund har bidratt til å fremforhandle denne avtalen og oppfordrer alle profesjonelle fotografer til å søke. 

Hvem kan søke?

Alle profesjonelle fotografer kan søke, enten du driver med barnehagefoto, reklameoppdrag, eiendomsfotografering, har gitt ut bok, leverer bilder til magasiner, jobber med dokumentasjonsfoto eller driver med andre typer profesjonell foto. Det har ikke betydning for retten til kompensasjon om man skaper verk på oppdrag eller arbeider selvstendig.

Om kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk

Kopiering av opphavsrettsbeskyttede arbeider for privat bruk er ifølge Åndsverkloven tillatt, men opphaveren har rett til kompensasjon. Kopiering til privat bruk betyr for eksempel når man fotograferer et verk med smarttelefonen, tar skjermdump av noe på internett, tar utskrift av et fotografi eller laster opp bilder man har tatt på en utstilling på en sky-tjeneste.

Kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk forvaltes av BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) i samarbeid med fagorganisasjonene på det visuelle feltet, som for fagfotografer er Norges Fotografforbund.

Les mer og søk kompensasjon for privatkopiering i BONOs nettportal.