Søk om kompensasjon for privatkopiering av dine fotografier

Profesjonelle fotografer kan nå søke om kompensasjon for privatkopiering av sine fotografier.

I slutten av februar informerte vi om en ny ordning som gir profesjonelle fotografer rett til kompensasjon for kopiering av deres arbeider til privat bruk. Ifølge åndsverkloven § 26 kan privatpersoner kopiere åndsverk til egen bruk uten tillatelse fra opphaveren, og det er denne bruken fotografer nå har rett til kompensasjon for. Kopiering til privat bruk betyr for eksempel når man fotograferer et verk med smarttelefonen, tar skjermdump av noe på internett, tar utskrift av et fotografi eller laster opp bilder man har tatt på en utstilling på en sky-tjeneste.

Ordningen forvaltes av BONO i samarbeid med fagorganisasjonene, som for fotografer er Norges Fotografforbund.

Søknadsportalen er nå åpnet og alle profesjonelle fotografer kan søke om kompensasjon, uavhengig av medlemskap i en organisasjon. Kompensasjonen gjelder bruk i siste halvdel av 2018 og hele 2019. Midlene fordeles etter gitte kriterier som er utarbeidet av BONO i samarbeid med Norges Fotografforbund, Institusjonsfotografenes Forening og Norske Naturfotografer.

Når du logger deg inn i portalen, fyller du ut hvor og hvordan dine fotografier er brukt i denne tidsperioden. Du kan fylle ut totalt antall oppdrag, og gi informasjon om dine fem største oppdrag i perioden. Har du gitt ut bøker eller vært publisert i magasiner eller andre trykksaker, så oppgir du informasjon om opplagstall, antall sider og lignende. Videre kan du opplyse om antall fotografier du har i bildedatabaser eller bildedelingstjenester. Deltakelse på messer og festivaler er også med. Det finnes også en åpen kategori, der du kan inkludere bilder du har tatt som er ekstra mye brukt og spredd i løpet av denne tidsperioden.

Frist for å søke om kompensasjon er 30. april 2020. Utbetaling til de som oppfyller kriteriene vil skje i august/september 2020.

Portalen finner du her: https://pkvv.bono.no