Fotografer bekymret for fremtiden

59% tror ikke bedriften kan overleve mer enn dager eller uker i situasjonen vi er i nå, mens 280 av 334 har blitt tvunget til å stenge eller redusere driften. Det er noen av resultatene fra spørreundersøkelsen blant fotografer som ble gjennomført denne uken.

Fotografene i Norge er som alle andre i landet sterkt berørt av situasjonen rundt korona-utbruddet. Dette krever mye av hele nasjonen. Vi i Norges Fotografforbund (NFF) oppfordrer medlemmer og kolleger til å støtte solidarisk opp rundt smitteverntiltakene for å komme gjennom denne vanskelige perioden.

Mandag ettermiddag, 16. mars, inviterte NFF alle yrkesfotografer til å delta i en online spørreundersøkelse. Hensikten var å samle informasjon for å skaffe oss en oversikt over hvordan koronasituasjonen påvirker fotografene og fotografbedriftene i Norge på kort og lengre sikt. Responsen har vært meget bra og på tre dager mottok vi 334 svar.

Smitteverntiltakene som ble innført torsdag 12. mars førte til at svært mange fotografer umiddelbart ble nødt til å redusere driften eller stenge helt. Inntektsgrunnlaget er nå borte på ubestemt tid, og i tillegg er det fare for at både vår- og sommersesongen vil bli veldig redusert.

I spørreundersøkelsen sier 280 av 334 at de har måttet stenge bedriften helt eller delvis som følge av tiltakene som er innført.

Representerer en bredde

Norges Fotografforbund setter stor pris på at Institusjonsfotografenes Forening, Norske Naturfotografer og Pressefotografenes Klubb har hjulpet oss å dele undersøkelsen i sine nettverk. Respondentene i undersøkelsen representerer en god bredde innen fotografbransjen og dette gir et nyansert bilde av situasjonen for yrkesfotografer.

Vi vil bruke resultatene fra denne undersøkelsen i vårt arbeid videre med å sikre tiltak for fotografer. Vi planlegger også å gjennomføre en ny undersøkelse når det har gått litt tid, for å se hvordan situasjonen har utviklet seg.

Se presentasjon av undersøkelsen i videoen over. Under er et utdrag av funnene fra undersøkelsen.

Om respondentene
  • 60% er kvinner og 40% menn.
  • Alle aldersgrupper er godt representert og de er bosatt over hele landet.
  • Ca. 55% av respondentene er NFF-medlemmer, 15% er medlem av IFF, NN, PK eller NJ og omtrent 30% av svarene kommer fra fotografer som ikke er medlem av et forbund.
  • Blant deltagerne i undersøkelsen oppgir 8,5% at de er ansatt, 31,5 at de driver et AS og hele 60% at de har et enkeltpersonsforetak.
  • Omtrent 85% har foto som hovedinntektskilde og 70% oppgir at de før krisen arbeidet i 100% stilling som fotograf. 30% oppgir at de har annen skattbar inntekt.
  • 58% av respondentene har omsorg for barn.
  • 56% av respondentene jobber hovedsakelig med portrett, 30% med kommersiell fotografering, 6% med presse, 5% med institusjonsfoto, 2% med natur og 1% med kunstfoto.
Rammes hardt

52% mener bedriften kun vil overleve uker uten ekstra tiltak fra staten, mens 7% tror bedriften kun kan overleve i dager.

Mange tenker nytt

I undersøkelsen åpnet vi også for tilbakemeldinger på hvilke tiltak fotografer selv har gjort for å hjelpe på situasjonen og 124 personer ga innspill.

Kommentarene dreide seg i hovedsak om tiltak innen følgende områder: Salg av arkivfoto, forstørrelser, rammer, album, gavekort etc. til tidligere kunder gjennom e-postutsendelser, DM og andre markedsføringstiltak. Flere bruker nå tiden sin på utvikling av nye produkter og tjenester som dronefoto, streamingtjenester, fotokurs på nett, virtuelle fotoutstillinger, nettbutikk og restaurering av gamle foto. Noen tar fortsatt utendørsoppdrag, i tillegg til produktfotografering og andre jobber som ikke krever nærkontakt.

Her er noen av kommentarene:

 «Selge utstyr som ikke er i bruk.»

«Opprettet nettbutikk hvor de som sitter hjemme kan bestille private bilder, tenker på å selge gavekort på fremtidige foto på Vipps»

«Vi har tenkt å tilby alle tidligere brudepar album»

«DM i nærmiljøet med posten + e-post med informasjon til mange kunder – salg av et «bilde» med lokal dialekt – lager nok tilbud på etterbestilling fra arkiv»

«Fokuserer på å finne produkter å selge til media i forbindelse med Corona utbruddet»

 «Pusser opp Studio, forbereder nye tjenester, tester nye produkter»

«Jobber det jeg kan med personlig utvikling og scanning, fremkalling etc, for å øke potensialet for fremtidig inntjening, mens all forventet inntjening de neste 3-4 månedene har falt bort.»

«Har snakka med faste leverandører som for eksempel regnskapsfører og eigare på bygget eg har kontor i for å senke faste kostnader»

Her kan du se alle kommentarene som ble lagt inn

Les også: