Prisundersøkelsen 2017

Hva er egentlig gjennomsnittsprisen for en familiefotografering? Det får du svar på i Prisundersøkelsen 2017. Her får du også et sett med avtalemaler for ulike fotograferingsoppdrag.

Prisundersøkelsen 2017Det siste året har en gruppe bestående av Kine Bakke (NFF), Bjørn Tore Stokke (NFF), Anne Lise Jensen (NFF), Rikard Osmundsen (NFF), Lasse Mørkhagen (NRF) og Kenneth Williams (NRF), i samarbeid med Christine Tolpinrud i administrasjonen i Norges Fotografforbund, jobbet med en prisundersøkelse inspirert av Svenska Fotografers Förbunds «Vad kostar en bild?».

Krevende arbeid

Undersøkelsen består av gjennomsnittspriser for ulike typer fotograferingstjenester og produkter rettet mot privatmarkedet.

Arbeidet har vært krevende, og det har vært utfordringer underveis. Resultatet er hentet fra en spørreundersøkelse gjennomført blant medlemmer av Norges Fotografforbund (NFF) og Norske Reklamefotografer (NRF) i 2017. Mange deltok i spørreundersøkelsen og vi fikk et bra datagrunnlag på deler av undersøkelsen. Men enkelte av spørsmålene som ble stilt, viste seg å ha for dårlig grunnlag, eller var uklart formulert. Disse resultatene har derfor ikke blitt tatt med i det endelige dokumentet.

Vi forholder oss også til konkurranseloven, som gjør det ulovlig med prissamarbeid. Vi som forbund kan altså ikke fortelle medlemmene hvilke priser de bør ta. Det resulterende dokumentet er ikke en prisguide, prisanbefalning eller en prisveiledning, men viser kun resultatet av spørreundersøkelsen. Alle priser i dokumentet er gjennomsnittspriser. Noen tar mer, noen tar mindre. Priser avhenger av mange ting, som geografisk beliggenhet, erfaring, forretningsmodell og lignende.

Første utgave av prisundersøkelsen inneholder kun priser for fotografering mot privatmarkedet. Planen er å utvide undersøkelsen med flere priser, ikke minst for det kommersielle markedet, i kommende utgaver.

Oppdatering 2019: Prisundersøkelsen er nå tilgjengelig i ny utgave: Prisundersøkelsen 2019

Nye avtalemaler

I tillegg har vi jobbet frem fire avtalemaler og et sett med standardvilkår. Disse har blitt laget i samarbeid med advokat Trude Mohn King, og dekker fire typer fotograferingsoppdrag: kommersiell, bryllup, portrett og modellavtale.

Her kan du laste ned kontraktene og vilkårene i pdf-versjon. Disse kan printes og fylles ut for hånd:
Avtale om kommersiell fotografering NFF
Avtale om bryllupsfotografering NFF
Avtale om portrettfotografering NFF
Modellavtale NFF
Standardvilkår NFF

Medlemmer av Norges Fotografforbund kan laste ned digitalt utfyllbare kontrakter fra Min side.

Undersøkelsen og kontraktene er designet av Ann Sissel Holthe/Fatmonkey Foto + Grafisk.