Gratis fagseminar om opphavsrett, Åndsverkloven og GDPR

Andreas Galtung om opphavsrett, Per Rune Grønhovd om GDPR og Nasjonalbibliotekets juridiske rådgiver Mia Sund Aasli forteller om opphavsrett knyttet til historiske foto. Velkommen til et nyttig seminar for fotografer! Foredragene tas opp og kan sees i etterkant av seminaret.

Sted: Barcode, Oslo – foto.no sitt auditorium i Dronning Eufemiasgate 16.

Tid: 13. Juni kl.10:00 – 14:00.

10:00 – 10:45 Mia Sund Aasli er juridisk rådgiver ved Nasjonalbiblioteket og forteller om vilkår for vern av fotografier, forskjellen mellom fotografisk verk og fotografisk bilde. Retten til eget bilde og grunnleggende om opphavsrett.

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:20 Spørsmål fra salen

11:20 – 11:55 Rådgiver og fagansvarlig Per Rune Grønhovd fra TIBE Drammen om GDPR. Når kreves skriftlig samtykke? Eksempler på behandlingsgrunnlag som gjør at en ikke trenger samtykke. Publisering i sosiale medier.

11:55 – 12:10 Pause

12:10 – 12:30 Spørsmålsrunde

12:30 – 13:15 Advokat Andreas Galtung om opphavsrett, fotojussavtaler og kontrakter. Andreas har lang erfaring innen opphavsrett og arbeider med en ny bok om Fotorett som publiseres i 2020.

13:15 – 13:30 Pause

13:30 – 14:00 Spørsmålsrunde

Seminaret er åpent for alle. Meld deg på ved å sende e-post til post@mevatne.no

Arrangeres av Institusjonsfotografene, Norges Fotografforbund og Fellesorganisasjonen Foto-Norge. Foto.no er medarrangør.