Erik Skjøldt er utnevnt som æresmedlem i Norges Fotografforbund

Foto: Hege Mathisen

Erik Skjøldt er utnevnt som æresmedlem i Norges Fotografforbund

Under FOKUS 2022 fikk styreleder Jon Terje Fossland gleden av å overrekke æresmedlemskapet til Erik Skjøldt. Erik Skjøldt har vært medlem og arbeidet for forbundet i mer enn 40 år. Å motta et æresmedlemskap i Norges Fotografforbund er et bevis på at den innsatsen man har lagt ned, blir satt pris på. 
 
I nominasjonen av Skjøldt, fremheves det at han har utført en samvittighetsfull jobb for forbundet, med medlemmenes interesser som førsteprioritet. Skjøldt har vært styreleder i forbundet, sittet i arrangementskomiteen, konkurransekomiteen og vært styremedlem i Norske Fagfotografers Fond. Han har også gjort en betydelig innsats i Vestfold Fotograflaug, blant annet som oldermann. Skjøldt var sterk medvirkende til forarbeidet med Fotografiens Hus og flyttingen av forbundets sekretariat. 
 
Vi takker Erik Skjøldt for den store innsatsen han har lagt ned for forbundet!