Norges Fotografforbund har utarbeidet ny logo og nettside

Norges Fotografforbund: Ny nettside og logo

Norges Fotografforbund vil fra våren av lansere ny nettside. I den forbindelse har vi også fått utarbeidet ny visuell profil og ny logo. Se vår nye logo her og en forhåndsvisning av nettsiden (nederst).

Ny nettside

Nettadressen forblir den samme, men layout og struktur blir ny. Den nye nettsiden er utviklet for å gi dagens medlemmer og andre besøkende en god oversikt over forbundets arbeid, aktuelle aktiviteter og medlemsfordeler.

Arbeidet med nye nettsider er et samarbeidsprosjekt med Institusjonsfotografenes Forening, Norske Naturfotografer og Fotografiens Hus, og finansiert med støtte fra Norske Fagfotografers Fond. Disse vil alle få nye individuelle nettsider med utgangspunkt i samme mal. Nettsidene blir utarbeidet av Bergen/Oslo-byrået Kodeks, i samarbeid med Bly designbyrå.

Ny designprofil og logo

Som del av NFFs vedtatte strategi, har forbundet også benyttet anledningen til å få utarbeidet en ny, tidsriktig designprofil. Vår nye profil er utviklet av grafisk designer Linn Jacobsen fra Blekksprut Reklame AS i Nøtterøy. Linn har tidligere laget logo til FOKUS, og har nylig også laget nytt diplom-design med logo til forbundets Lands- og Laugskonkurranser. Dette arbeidet skaper til sammen et mer helhetlig visuelt uttrykk for forbundet.

Den nye logoen til Norges Fotografforbund består av et ikon som illustrerer et kamerahus med objektiv og blits. Logoen benyttes i sort/hvitt, samt i utvalgte lilla- og grønntoner som inngår i den nye designprofilen. Denne designprofilen vil fremover benyttes i forbundets visuelle profilering, og den nye logoen erstatter den gamle logoen til forbundet. Den nye designprofilen er blitt brukt som utgangspunkt i utarbeidelsen av den nye nettsiden til Norges Fotografforbund.

Valg av byråer for utvikling av nettsider og designprofil ble gjort etter å ha innhentet tilbud, hvor kriterier som oppgaveforståelse, løsningsforslag, kompetanse og prisnivå var avgjørende i vurderingen.


Hvor finner jeg som er medlem den nye logoen? 

Du finner den nye logoen i hvit og sort versjon under «min side» i vårt medlemssystem. Du logger inn ved å trykke på «min side» øverst til høyre på Norges Fotografforbunds nettside. Du oppgir ditt telefonnummer og passord sendt på SMS eller e-post.

Forhåndsvisning av Norges Fotografforbunds nye nettsider: