Norges Fotografforbund har sendt inn saksinnlegg til Høyesterett

Norges Fotografforbund har sendt inn saksinnlegg til Høyesterett

Norges Fotografforbund har nylig inngitt et skriftlig innlegg til Høyesterett, for å belyse saken mellom Advokatfirmaet Rogstad mot VG. Saken berører hvorvidt massemedier vederlagsfritt kan utnytte fotografier. Norske Naturfotografer og Institusjonsfotografenes Forening har også gitt sin tilslutning til brevet.

I 2020 og 2021 publiserte VG flere oppslag på papir og nett med fotografier av advokatfirmaet Rogstads ansatte i forbindelse med en sak om advokatfirmaet. I en rekke av tilfellene ble disse fotografiene endret av avisen, ved at bilder i farger ble gjort til svart-hvitt og figurer ble klippet ut og gjort om til montasjer. VG brukte gjentatte ganger disse fotografiene uten tillatelse. Det ble ikke betalt honorar. 

VG hevder at billedbruken er lovlige sitater etter Ål. § 29. I vårt skriftlige innlegg skriver vi blant annet at vi ikke er kjent med at det på noe tidspunkt de siste 60 år, har vært akseptert i Norden at massemedier har kunnet publisere hele fotografier uten avtale med fotografen, som sitater. Det har ikke vært hevdet av mediene selv, og fotografene har aldri akseptert det. 

Dersom VGs syn får medhold i Høyesterett, åpnes det for at massemedier fritt kan benytte fotografier så lenge de pretenderer at den sammenhengen bildene gjengis i har en viss offentlig interesse. Etter Norges Fotografforbunds oppfatning vil det skape uoverskuelige praktiske problemer. De fleste fotografer vil bare unntaksvis ha økonomi til å forfølge sine krav overfor store mediehus, som hevder at billedbruken er lovlige sitater. Denne ubalansen er nok til at mediene har incitament til å etablere praksis til skade for fotografene.

Den entydige praksis som er etablert med hensyn til at fotografier ikke kan «siteres» vederlagsfritt, er en ønsket følge av loven. Mediene har respektert at de ikke kan «sitere» fotografier, og når de har gått over streken har fotografene fått betalt det de forlanger. Det har vært åpenbart for mediene at de ville tape i retten, og rimelige forlik har blitt inngått nokså raskt. Risikoen har vært for stor for mediene, men med «sitatrett» for fotografier flyttes den største risikoen over på fotografene.

Vil du lese mer? Saksinnlegget i sin helhet er lagt ut her (PDF).