Landsmøtet 2021 er åpent

Landsmøtet 2021 åpnet for avstemning 13. april. Alle stemmeberettigede medlemmer skal ha fått invitasjon til å delta på SMS.

Landsmøtet for Norges Fotografforbund foregår også i år digitalt gjennom OBOS-tjenesten Digitale årsmøter. Alle stemmeberettigede medlemmer skal ha mottatt en invitasjon på SMS. Denne inneholder en lenke som du klikker på for å delta.

Det er mulig å stemme fram til 21. april kl. 18 og du kan endre stemmen din underveis.

Her kan du lese mer om hvordan tjenesten Digitale årsmøter fungerer

Dersom du har stemmerett, men ikke har mottatt SMS, ber vi deg kontakte oss. Kontakt oss også dersom du har behov for hjelp.

Vi oppfordrer alle stemmeberettigede medlemmer til å bruke stemmeretten sin og delta i landsmøtet. Dette er forbundets øverste organ og din mulighet til å være med å bestemme!