Bransjeveileder for fotografer

Vi har oppdatert vår bransjeveileder for smittevern for fotografer. Her finner du den nye versjonen, samt en plakat som fotografer kan bruke.

Vår bransjeveileder for smittevern for fotografer er nå oppdatert og utgitt i en tredje versjon. Veilederen er gjennomgått av en fagperson hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Bransjeveilederen er et tillegg til FHIs veileder for virksomheter med en-til-en kontakt som frisører, kroppspleie mv. Veilederen søker å tilpasse informasjon til ulike arbeidssituasjoner relevant for fotografer.

Det er viktig å søke tilleggsinformasjon om de til enhver tids gjeldende retningslinjer, anbefalinger, forbud og påbud på nasjonalt og lokalt nivå ut fra dagens smittesituasjon. Hvilke bestemmelser som gjelder til enhver tid, for eksempel når det gjelder karantene, antall mennesker som kan samles eller hvilke smittevernfaglig krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet reguleres av covid-19-forskriften.

De viktigste punktene i veilederen er i tillegg samlet i en kortversjon.

Vi har også fått laget en ny plakat som fotografer fritt kan benytte i studioet eller andre steder der man holder til.

Her kan du laste ned bransjeveilederen for smittevern

Her er kortversjonen

Her kan du laste ned plakaten

Plakaten og kortversjonen er designet av Wisp Kreativt Studio.