Landsmøteforhandlingene 2021

Landsmøteforhandlingene blir også i år avholdt digitalt. Avstemningen er åpen 13.–21. april.

Selve avstemningen vil som i fjor foregå via OBOS sin løsning for digitale årsmøter. På denne måten vil du få god tid til å sette deg inn i saksdokumentene og avgi din stemme. Du kan også kommentere på sakene. Dette er en god og demokratisk løsning som vil gi mange flere mulighet til å delta og gi sin stemme. Det blir også ryddigere med tanke på stemmeopptelling. Dersom du ikke har mulighet til å delta digitalt, kan du sende dine stemmer til oss på annet vis sammen med en fullmakt, så vil administrasjonen registrere det i systemet.

Landsmøtet er åpent for avstemning fra 13. april kl. 17 og til 21. april kl. 17.

Onsdag 7. april kl. 18 inviterer vi til infomøte på Zoom der styret vil besvare eventuelle spørsmål og også informere kort om sakene. 

Vi minner om at student-, lærling-, prøvemedlemmer og medlemmer som ikke er bosatt i Norge ikke har stemmerett, og dermed ikke vil motta invitasjon til den digitale stemmeløsningen. Infomøtet er åpent for alle. Medlemmer med stemmerett vil motta invitasjon til systemet Digitale årsmøter på SMS, når det er åpnet for avstemning. 

Systemet tillater ikke registrering av benkeforslag underveis. Eventuelle benkeforslag må derfor sendes inn på forhånd. Forslagene sendes på e-post til post@fotografforbundet.no og må være oss i hende innen 9. april kl. 15:00.

Forhandlingsdokumentene er sendt alle medlemmer på e-post.