Høringssvar VG3 medieproduksjon

Norges Fotografforbund, Institusjonsfotografenes Forening, Opplæringskontoret for Fotostudier, Fellesorganisasjonen Foto-Norge og Norske Naturfotografer har levert et felles høringssvar til den foreslåtte nedleggelsen av fotograffaget som eget lærefag.

I forbindelse med Fagfornyelsen er VG3 Fotograffaget foreslått nedlagt som eget lærefag. Faget er foreslått innlemmet i utdanningsløpet IKT og Medieproduksjon, som skal føre frem til et fagbrev i medieproduksjon.

Fotograforganisasjonene mener fotograffaget bør beholdes og videreutvikles som et eget lærefag. Les vårt og andre innsendte høringssvar her

Stortingsrepresentant Mona Fagerås fra SV har stilt Kunnskapsminister Guri Melby to spørsmål om denne saken og fått svar på begge. Les spørsmålene og svarene her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=81675

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82022