Fokus 2021 avlyses

Fokus 2021 er avlyst grunnet koronasituasjonen. Landsmøteforhandlingene gjennomføres digitalt.

Styret og arrangementskomiteen i Norges Fotografforbund har besluttet å avlyse vårt årlige store arrangement Fokus i 2021. Årsaken er den fortsatt uavklarte koronasituasjonen og usikkerheten som følger med dette.

Alle som var påmeldt Fokus 2020 vil få deltakeravgiften tilbakebetalt, uten at du behøver å foreta deg noe. Vi gjør oppmerksom på at det vil ta ca. to uker før pengene er på konto.

Selve landsmøteforhandlingene i 2021 blir gjennomført digitalt og vi kommer tilbake med mer informasjon om dette. Vi jobber også sammen med konkurransekomiteen for å finne en god løsning for premieutdelingen av Landskonkurransen 2021.

Vi gleder oss til det igjen blir mulig å møtes!

I mellomtiden – ta vare på dere selv og hverandre!