Kompensasjon for privatkopiering – utvidet frist

Fristen for å søke om kompensasjon for privat bruk av dine arbeider er utvidet. Søk før 30. juni.

Ordningen for å søke om kompensasjon for privatkopiering av dine arbeider, har fått forlenget frist. Du kan nå søke fram til 30. juni.

Vi skrev mer om denne ordningen i april.

Kopiering av opphavsrettsbeskyttede arbeider for privat bruk er ifølge Åndsverkloven tillatt, men opphaveren har likevel rett til kompensasjon. Kopiering til privat bruk betyr for eksempel når man fotograferer et verk med smarttelefonen, tar skjermdump av noe på internett, tar utskrift av et fotografi eller laster opp bilder man har tatt på en utstilling på en sky-tjeneste.

Alle profesjonelle fotografer kan søke, enten du driver med barnehagefoto, reklameoppdrag, eiendomsfotografering, har gitt ut bok, leverer bilder til magasiner, jobber med dokumentasjonsfoto eller driver med andre typer profesjonell foto.

Man behøver ikke være medlem i en organisasjon for å søke.

Kompensasjonen gjelder bruk i siste halvdel av 2018 og hele 2019. Bruken skal ikke dokumenteres, midlene fordeles etter gitte kriterier som er utarbeidet av BONO i samarbeid med Norges Fotografforbund, Institusjonsfotografenes Forening og Norske Naturfotografer. Totalt skal over 4 millioner kroner fordeles på hele det visuelle feltet.

Søk her: https://pkvv.bono.no