Hilsen fra avtroppende leder

Foto: Agnieszka Iwanska

Tusen millioner takk 🙂

26. mai 2020 er tidspunktet for meg til å si tusen takk for tilliten gjennom totalt 12 år i ledelsen av Norges Fotografforbund, de siste 8 årene som leder.

Siden jeg ble oldermann i Bergen Fotograflaug i mars 2000, og i vervet som eldste oldermann frem til 2009, har jeg vært med på en fantastisk 20-årsreise sammen med dere.

Sammen med de forskjellige styre- og komitémedlemmene som har sittet ved min side, har det vært usedvanlig inspirerende å forsøke å legge forholdene best mulig til rette for et godt samhold og et tilbud om faglig utvikling for de aller fleste.

Tusen takk til alle dere som har vært med på å dele oppgavene med meg.

Vi har hatt våre utfordringer underveis, som jeg synes vi har søkt å løse best mulig i vår medlemsstyrte organisasjon.

Fra mitt ståsted mener jeg vi har gjort veldig mange riktige valg, spesielt de siste årene.

Nå er det andre krefter som skal føre stafettpinnen videre, og jeg vil ønske Jon Terje alt godt og lykke til i sin nye tilværelse som leder. Han har holdt en stødig og kyndig hånd på mange vesentlige oppgaver i det «gamle» styret og har nok noen gode tanker om fortsettelsen.

Lykke til også til alle nye og sittende medlemmer i alle våre styrer og komitéer.

Det ble ingen anledning til å takke for meg fra noen talerstol i år, så dette får være den beste løsningen.

Takknemlig hilsen,

Truls