Digitalt årsmøte

Årsmøtet foregår i år digitalt og er åpent 18. mai kl. 17–26. mai kl. 17.

Årsmøtet blir i år avholdt digitalt. Selve avstemmingen vil foregå via OBOS sin løsning for digitale årsmøter. På denne måten vil du få god tid til å sette deg inn i saksdokumentene og avgi din stemme. Du kan også kommentere på sakene. Dette er en god og demokratisk løsning som vil gi mange flere mulighet til å delta og gi sin stemme. Det blir også ryddigere med tanke på stemmeopptelling. Dersom du ikke har mulighet til å delta digitalt, kan du sende dine stemmer til oss på annet vis sammen med en fullmakt, så vil administrasjonen registrere det i systemet.

Årsmøtet er åpent for avstemming fra 18. mai kl. 17 og til 26. mai kl. 17.

Tirsdag 19. mai kl. 17 inviterer vi til infomøte på Zoom der styret vil besvare eventuelle spørsmål og også informere kort om sakene. Det vil ikke bli avholdt et testmøte, slik tidligere fortalt, men vi ber deg kontakte oss på e-post dersom du har noen spørsmål.

Vi minner om at student-, lærling-, prøvemedlemmer og medlemmer som ikke er bosatt i Norge ikke har stemmerett, og dermed ikke vil motta invitasjon til den digitale stemmeløsningen. Infomøtet er åpent for alle. Medlemmer med stemmerett vil motta invitasjon til systemet Digitale årsmøter på SMS, når det er åpnet for avstemming.