Oppfølgingsundersøkelse om koronasituasjonen

Hvordan påvirker koronasituasjonen ditt virke som fotograf? Delta i vår spørreundersøkelse med svarfrist 30. april.

For en drøy måned siden inviterte NFF til å delta i en undersøkelse for å kartlegge fotografene og fotografbedriftenes økonomiske situasjon i lys av korona-epidemien. Mye har skjedd siden den gang, og vi har derfor utarbeidet en oppfølgingsundersøkelse for å få en oppdatert oversikt over situasjonen og kunne kartlegge hvilke tiltak som er nødvendige nå. 

Vi håper at både de som deltok i forrige undersøkelse og at mange nye tar seg tid til å svare, slik at bildet blir så helhetlig som mulig.

Over natten har veldig mange fotografer mistet mye inntekt, og det er fare for at både vår- og sommersesongen vil bli veldig redusert. I hvor stor grad hjelper Stortingets og regjeringens økonomiske tiltak? Er hjelpen tilstrekkelig for at din bedrift skal overleve økonomisk, og hvor lenge kan du klare deg dersom situasjonen blir langvarig? Hvilke ytterligere tiltak er det behov for?

Den forrige undersøkelsen har så langt blitt brukt i dialog med blant annet NHO, Virke og Helsedirektoratet, og NFF ønsker å fortsette arbeidet med å påvirke politisk ved å belyse situasjonen og gjøre vårt ytterste for å sikre at nødvendige tiltak kommer i stand til alle profesjonelle fotografer, uavhengig av tilhørighet i ulike fotografforbund. Ved å sammenligne svarene fra de to undersøkelsene kan vi også lære noe om situasjonen over tid.

Dette er tiden for å stå samlet som yrkesgruppe. La oss samarbeide til beste for fellesskapet, uavhengig av hvilken type fotograf man identifiserer seg som, om man er selvstendig næringsdrivende eller ansatt, om man tilhører et forbund eller ikke. Vil du hjelpe oss gjennom å svare på disse spørsmålene?

Noen av svarene skal bare besvares av en person fra hver bedrift, og det er lurt å hente ut noen få regnskapstall på forhånd. Her er et regneark til hjelp med regnskapstallene

Svarfrist torsdag 30. april kl. 16.

Delta i spørreundersøkelsen her

Se resultatene fra forrige undersøkelse her