Bransjeveileder for fotografer

Flere fotografer starter i disse dager opp driften igjen. Her er våre råd til trygg gjenåpning.

Rett før helgen lanserte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet en nasjonal veileder for smitteverntiltak i virksomheter med en-til-en-kontakt. Folkehelseinstituttet har laget nettundervisning med råd for gjenåpning og et gratis smittevernkurs.

Vi anbefaler fotografer å følge veilederen, og i tillegg se nettundervisningen og ta kurset.

NFF har utarbeidet en bransjeveileder som er spesifikt rettet mot fotografer. Bransjeveilederen er et tillegg til Folkehelseinstituttets (FHI) offisielle veileder for smittevern og søker å tilpasse informasjon til ulike arbeidssituasjoner relevant for fotografer.

Bransjeveileder for fotografer (versjon 2, oppdatert 6. mai)

Bransjeveilederen er gjennomgått av fagavdelingen hos FHI, og oppdatert i henhold til deres anbefalinger.

Fotografer som har tatt smittevernkurset til FHI, kan benytte seg av denne plakaten, utarbeidet spesielt for fotografer:

Les også: