Spørreundersøkelse om fotografers situasjon i forbindelse med korona

Vil du bidra til å gi oss fersk informasjon og en oversikt over hvordan Korona-situasjonen påvirker fotografene og fotografbedriftene i Norge på kort og lengre sikt?

Over natten har veldig mange fotografer mistet mye inntekt, og det er fare for at både vår- og sommersesongen vil bli veldig redusert. I hvor stor grad hjelper Stortingets og regjeringens økonomiske tiltak?  Er hjelpen tilstrekkelig for at din bedrift skal overleve økonomisk, og hvor lenge kan du klare deg dersom situasjonen blir langvarig? Hvilke ytterligere tiltak er det behov for?

NFF ønsker å bruke informasjonen vi samler inn til å påvirke politisk og gjøre vårt ytterste for å sikre at nødvendige tiltak kommer i stand til alle profesjonelle fotografer, uavhengig av tilhørighet i ulike fotografforbund.

Dette er tiden for å stå samlet som yrkesgruppe. La oss samarbeide til beste for fellesskapet, uavhengig av hvilken type fotograf man identifiserer seg som, om man er selvstendig næringsdrivende eller ansatt, om man tilhører et forbund eller ikke. Vil du hjelpe oss gjennom å svare på disse spørsmålene?

Svarfrist torsdag 19. mars kl. 16.

Spørreundersøkelsen finner du her:

https://no.surveymonkey.com/r/KZDVQ32