Korona: NFF ber om avklaring av fotografers situasjon

Norges Fotografforbund jobber med å avklare hvordan fotografer berøres av koronasituasjonen. Vi har i dag, 16. mars, oversendt følgende brev til Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet. Oppdatert 18. mars med svar (nederst).

Norges Fotografforbund (NFF) ser viktigheten av tiltakene som er innført av regjeringen for å begrense smittespredning av COVID-19. Vi oppfordrer alle våre medlemmer å ta disse på største alvor.

Når tiltak som disse innføres, rammes imidlertid mange fotografer hardt. Fotografer jobber i all hovedsak i små en-persons-bedrifter, som drives som AS eller enkeltpersonforetak. Disse bedriftene er sårbare, mange har små marginer og er allerede presset økonomisk.

NFF er positive til de økonomiske tiltakene som ble vedtatt 16. mars. Men vi savner en avklaring av hvilke regler som gjelder for vår yrkesgruppe, og hvilke rettigheter vi har krav på dersom vi ikke har lov til å utføre jobben vår. Flere yrkesgrupper er pålagt å stenge da deres virke innebærer nærkontakt med andre mennesker.

Dette siste gjelder også fotografer som jobber med mennesker.

Fotografen er tilstede ved mange av livets høydepunkter, som fødsel, barnehagetiden, skole, konfirmasjon og bryllup. Fotografen jobber ofte i team med mange andre mennesker, som stylister, art directorer og modeller. Fotografer jobber for sykehus, universiteter og museer. I vårt virke er vi i kontakt med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Og for at vi skal kunne gjøre jobben vår skikkelig, kreves det gjerne nærkontakt i små studioer innendørs. Regelen om en meters avstand, er ofte ikke mulig å overholde.

I praksis lar det seg vanskelig gjøre for de fleste fotografer å opprettholde ordinær drift. Mange har derfor på eget initiativ stengt eller redusert driften på ubestemt tid. Dette har de gjort tross et betydelig økonomisk tap i en periode som for mange fotografer er starten på en travel tid på året, etter en rolig periode med lite inntekt.

Vi er glade for at fotografer tar situasjonen på alvor og mener hensynet til samfunn og helse alltid må komme først. Men nå som vi potensielt står overfor en lengre periode med usikkerhet knyttet til koronasituasjonen, er det mange som har behov for en avklaring på hvilke restriksjoner deres virke er omfattet av.

Vi ber derfor om en tydelig tilbakemelding på om vår yrkesgruppe er blant dem som er ilagt yrkesforbud. Fotografer jobber på mange forskjellige måter, og et yrkesforbud knyttet til smittefare i denne sammenhengen kan ikke gjelde alle, men for disse som dette berører, forventer vi sterkere økonomiske tiltak enn de som kom 16. mars. Dersom fotografer må stenge dørene, må de også kompenseres for det fullt ut.

Svar fra Helsedirektoratet (Oppdatert 18. mars):

«Vi har forståelse for at dette er en svært krevende situasjon for mange yrkesgrupper. 

Det er ikke fattet et konkret vedtak som gjelder den virksomheten dere tilbyr. Imidlertid er vi nå i en helt spesiell situasjon, og vi ber alle om å gjøre sitt ytterste for å begrense smitte. Det fremgår av råd på FHIs nettsider (www.FHI.no) at man skal holde minst en meters avstand til andre og at man skal begrense all kontakt. 

Når det gjelder økonomisk kompensasjon, viser vi til NAVs informasjonssider her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav.   

Jeg viser for øvrig til fortløpende informasjon på våre nettsider, www.helsedirektoratet.no, og på www.helsenorge.no der du vil finne oppdatert informasjon om våre anbefalinger og råd. Helsedirektoratet har utarbeidet en oversiktlig veileder som oppdateres fortløpende. Jeg ber deg også følge med på www.FHI.no, der det kommer løpende oppdateringer.»

Norges Fotografforbund vil bruke resultatene fra spørreundersøkelsen vi gjennomfører i disse dager til å jobbe videre med dette. Svarfrist er 19. mars kl. 16. Vi setter pris på alle svar.

Les også: