Har du rett til penger?

En ny ordning kan gi profesjonelle fotografer rett til kompensasjon for privat bruk av åndsverk. Les mer om ordningen og hvordan du søker her.

Om kort tid lanseres en portal der du som fotograf kan søke om kompensasjon for privat bruk av dine fotografier. Dette er et resultat av den reviderte åndsverkloven med virkning fra 1. juli 2018, der visuelle verk ble inkludert i ordningen med privatkopieringskompensasjon. Ordningen er hovedsakelig rettet mot profesjonelle utøvere.

Ifølge åndsverkloven § 26 kan privatpersoner kopiere åndsverk til egen bruk uten tillatelse fra opphaveren, og det er denne bruken fotografer nå har rett til kompensasjon for. Norwaco mottar privatkopieringskompensasjon som et tilskudd fra Kulturdepartementet, og fordeler det videre til sine medlemsorganisasjoner som utbetaler midlene individuelt til opphavere.

Kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk forvaltes av BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge SA) i samarbeid med fagorganisasjonene, som for fagfotografer er Norges Fotografforbund. I nettportalen som er underveis, kan du som fotograf søke om kompensasjon for privatkopiering av dine fotografier for foregående år. I år kan du søke om kompensasjon for de siste seks månedene av 2018 og hele 2019.

BONO og Norges Fotografforbund har, i samarbeid med Institusjonsfotografenes Forening og Norske Naturfotografer, utarbeidet et sett med kriterier for hva som kan utløse rett til kompensasjon for fagfotografer. Alle profesjonelle fotografer kan søke, uavhengig av medlemskap i en organisasjon.

Nettportalen åpner for søknader i slutten av mars.

Norges Fotografforbund vil avholde møte om den nye ordningen tirsdag 24. mars kl. 17.00 på Fotografiens Hus i Rådhusgata 20. Mer informasjon om arrangementet og påmelding kommer.

Har du spørsmål om privatkopieringskompensasjon, ta kontakt med BONO.

Oppdatert 16. mars 2020: Møtet 24. mars er avlyst grunnet koronasituasjonen.