Saker til landsmøtet 2020

Det nærmer seg landsmøtet i Kristiansand i forbindelse med FOKUS 2020. I den anledning vil vi herved minne om at saker som ønskes behandlet på landsmøtet, skal være levert til administrasjonen minst seks uker før. Det vises til NFFs lover §6-A.

Landsmøtet foregår mandag 30. mars 2020, og frist for å levere blir dermed mandag 17. februar 2020.

Vi ber om at saker sendes skriftlig på e-post til post@fotografforbundet.no

Innkalling med dagsorden skjer med fire ukers varsel.

Vi vil benytte anledningen til å oppfordre alle til å delta på landsmøteforhandlingene. Det er denne ene gangen i året du har mulighet til å være med å forme og påvirke forbundet direkte og dermed også fremtiden til det faget du er en del av.