Ny lov om kassasystemer

Foto: Tomm Hansen
Advokat Trude Mohn King. Foto: Tomm Hansen

Er du forberedt på kassasystemloven? Fristen for å oppfylle kravene er 1. januar 2019. Advokat Trude Mohn King forklarer.

Tekst: Trude Mohn King

Fra og med 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige næringsvirksomheter, som driver kontantsalg, ha kassasystemer som oppfyller de nye kravene til kassasystemer. Dette følger av den nye loven om kassasystemer med tilhørende forskrifter.

Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjen.

Med kontantsalg menes varer og tjenester der kjøperens betalingsplikt blir gjort opp ved levering, enten det betales med kort eller kontanter. Salg over internett regnes ikke som kontantsalg.

Leverandører av kassasystemer må sende inn en produkterklæring til skattekontoret som bekrefter at systemene som de tilbyr brukerne, oppfyller kravene i lovverket.

Brukerne av kassasystemene (virksomheter som driver kontantsalg) må sørge for at de, innen 1. januar 2019, har et kassasystem der det foreligger slik produkterklæring. Liste over godkjente kassasystemer, der det foreligger slik produkterklæring, finnes på nettstedet: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/kassasystem/. Listen oppdateres jevnlig ettersom nye produkterklæringer kommer inn til skatteetaten. Næringsdrivende som ikke allerede benytter et kassasystem som er oppført på skatteetatens liste, må oppgradere sitt kassasystem eller anskaffe nytt system innen 1. januar 2019.

Integrert kassaskuff

Det fremgår av kassasystemforskriften (F18.12.2015 nr. 1616) at kassasystemer som hovedregel skal ha integrert en kassaskuff. Med «kassaskuff» menes en oppbevaringsplass for betalingsmidler som blir registrert i et kassasystem. Det er to unntak fra kravet om at kassasystemet må ha kassaskuff: 1) Dersom kassasystemet har funksjoner for å registrere kontantsalg m.v. på den enkelte operatør og utskrift av salgskvittering ikke blir beordret fra faste kassapunkt. («kassapunkt» betyr en enhet i et kassasystem som kan avslutte et kontantsalg ved å beordre utskrift av en salgskvittering). 2) Det er heller ikke nødvendig med kassaskuff ved kassapunkt hvor det ikke er mulig å betale med sedler og mynter. De kassasystemene som er oppført på skatteetatens liste, og som er klargjort for integrasjon til kassaskuff, fremgår av en hake i feltet: «integrasjon til kassaskuff».

Ett unntak

Det finnes ett aktuelt unntak fra kravet om å ha godkjent kassasystem fra 1. januar 2019. Det gjelder for næringsdrivende med omsetning på mindre enn kr. 50.000,-, eks. mva. i løpet av et regnskapsår.

Bedrifter som unnlater å oppgradere til, eller anskaffe, godkjent kassasystem innen 1. januar 2019 kan bli pålagt et overtredelsesgebyr.

Spørsmål om kassasystemregelverket kan rettes til: kassasystemprosjektet@skatteetaten.no

Les også:
Prisopplysning er lovpålagt