GDPR – er du klar?

Er du klar for GDPR? Som medlem av Norges Fotografforbund får du tilgang til en rapport over anbefalte tiltak du bør gjennomføre innen forordningen trer i kraft.

Foto: Natasha Busel

Det nærmer seg innføringen av den nye personvernforordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Forordningen påvirker alle virksomheter i EØS, og dermed også norske bedrifter.

Kort fortalt så handler GDPR om å få kontroll på og dokumentere håndtering av personopplysninger.

Medlemmer av Norges Fotografforbund kan laste ned en rapport fra Min side, som beskriver punktvis en rekke anbefalte tiltak for din virksomhet.

Du finner også et eksempel på en personvernerklæring. Nettsider skal nå inneholde en personvernerklæring som informerer og beskriver virksomhetens håndtering av persondata som samles inn fra den aktuelle nettsiden.

Forordningen skulle opprinnelig innføres fra 25. mai 2018, men nå ser det ut til at den utsettes til rundt 1. juli.

Logg deg inn på Min side her