Trakassering? Ikke i NFF!

Som ansvarlig organisasjon har også Norges Fotografforbund utarbeidet og etablert retningslinjer omkring forebygging og håndtering av trakassering og uønsket seksuell adferd.

I forbundets time på Landsmøtet i Trøndelag ble det informert om dette arbeidet i en ganske kort versjon. Hele dokumentet med retningslinjer om forebygging og behandling av eventuelle saker legges tilgjengelig for innsyn og nedlasting.

Kort utdrag fra dokumentet:

I NFF er vi alle ansvarlige for å skape et godt sosialt miljø på våre møter og arrangementer. Det skal være trygt å delta for alle uavhengig av kjønn, alder, status og bakgrunn.

Som enkeltpersoner har vi ulike grenser for hva som er akseptabelt, og det er hvordan du selv opplever en situasjon som definerer om det er et overtramp eller ikke.
– Det er OK å si ifra om noen oppfører seg ubehagelig mot deg.
– Det er OK å si ifra om du ser at andre kommer i en ubehagelig situasjon.
– I NFF tar vi ansvar for at de rundt oss har det bra.
– Alle former for trakassering er uakseptabelt.

Les hele dokumentet med retningslinjer omkring forebygging og håndtering av trakassering og uønsket seksuell adferd: Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering i NFF