Jens Eldøy og Arild Sønstrød nye æresmedlemmer

Jens Eldøy mottar æresbeviset. Foto: Tanja Emilie Åmo

Under landsmøtet på Hell ble Jens Eldøy og Arild Sønstrød utnevnt til æresmedlemmer av Norges Fotografforbund.

De to mottar prisen for sitt lange engasjement for Norges Fotografforbund gjennom utallige verv i komiteer og styrer gjennom mange år.

Jens Eldøy tok utdanningen i England og læretiden hos Hans Jørgen Brun. Han startet portrettstudio på 70-tallet og har vært medlem i Norges Fotografforbund fra starten. Han har vært med i styret både i Oslo Fotograflaug og i forbundet, har sittet i konkurransekomiteen og vært med i en rekke juryer. I dag er han oldermann i Oslo Fotograflaug, medlem av galleristyret til Fotografiens Hus og leder av Norske Fagfotografers Fond.

– Jeg tør si at uten Jens Eldøy sin innsats og utallige timer i forbundets og laugets tjeneste, så hadde ikke NFF vært der vi er i dag, sa styreleder Truls Løtvedt i utnevningstalen, som fant sted etter landsmøteforhandlingene mandag 9. april.

Etter et hjernehinneslag for noen år siden, måtte han selge bedriften. Men hele tiden har han brent for Norges Fotografforbund, for faget og for fotografiet.

– Ikke vær redde for å si ja hvis dere blir spurt om å ta verv i Norges Fotografforbund. Det har gitt meg så mye, uttalte Jens Eldøy i takketalen.

Arild Sønstrød ble utnevnt til æresmedlem. Foto: Kristoffer Wittrup

Arild Sønstrød ble utnevnt til æresmedlem under festmiddagen 10. april. Også han har drevet som fotograf siden 70-tallet, etter endt utdanning i München. I 1974 begynte han å jobbe i familebedriften med sin far, Harry Sønstrød, i Drammen. I dag driver han bedriften sammen med sin datter Pia Sønstrød, som er tredje generasjon, og også kona Betty og søsteren Hilde er involvert.

– Arild har i store deler av sitt fotografliv vært den som har gått foran og vist vei. Han skapte stiler og arbeidsmetoder gjennom hele 80- og 90-tallet som han villig delte med hele den fotografiske familien. Hans reklamefotografier fra 80-tallet er uten sidestykke i Norge, sa Truls Løtvedt under utnevnelsen.

Arild har vært oldermann i Vestfold fotograflaug og formann i forbundet, han har vært med i arrangementskomiteen og involvert i de fleste Landsmøter i nyere tid. Arild er også medlem i fondets komité for å velge ut kandidater til Fotografiprisen. Han gikk i bresjen for å opprette Fotografiens Hus i Oslo, som åpnet i mars 1999. Han har allerede mottatt forbundets hederstegn og oppnådd gull med krans i Landskonkurransen.

Vi gratulerer begge to som nyslåtte æresmedlemmer!