Nytt fra styreleder, september 2017

Fv foran: Kåre Anders Lundeby, Terje Lie Olsen, Truls Løtvedt, Camilla Moe Rødven, Pia Sønstrød, Cecilie Hatløy og Jon Terje Fossland. Mobilbilde: Jon Terje Fossland

Vi står på for å gi dere en enda bedre fotografhverdag!

Styret møttes i Bergen 28. august og kom frem til mange gode vedtak som vi tror vil glede dere.

Vår beslutning om å redusere kontingenten har selvfølgelig redusert våre inntekter, men det absolutt viktigste er at det strømmer nye medlemmer til forbundet. Det styrker fellesskapet og gir oss en enda bredere plattform å jobbe på.

Som en service til våre medlemmer vil vi etablere en rådgivningstjeneste i tillegg til den allerede etablerte medlemsfordelen «Otto Risangers FrieYrker-pakke». Dette innebærer at nye medlemmer kontaktes forholdsvis raskt etter innmelding for å sikre at både de og NFF får maksimalt ut av medlemskapet. Det tas sikte på at rådgivningen skal ha et bredt spekter, fra den daglige drift til kalkulasjon og arbeidsgiverforhold. En arbeidsgruppe er etablert i styret for å finpusse tjenesten, mer informasjon vil følge i senere nyhetsbrev.

Komiteen som arbeider med prisguiden har regelmessige møter, og 4. oktober møtes de igjen for å gå gjennom de siste elementene av prosjektet. Det tas sikte på å lansere den første utgaven rett utpå nyåret 2018.

Landskonkurransen vil innføre et nytt innleverings- og jurysystem, og vi har ansatt Christine Tolpinrud i en prosjektstilling for å ta seg av de praktiske sidene ved etableringen og gjennomføringen av moderniseringen. Det legges blant annet opp til at innlevering til konkurransen starter tidligere enn den har gjort andre år.

Som kjent har deltakelse i Landskonkurransen også vært et springbrett til deltakelse på det norske Landslaget i Fotografi, som deltar i World Photographic Cup, der vi oppnådde en imponerende 4.plass i 2017. Før WPC-landslagsuttaket i slutten av september vil vi invitere til en superrask kvalifiseringsrunde for bilder i kategoriene COMMERCIAL – ILLUSTRATION/DIGITAL ART – NATURE (LANDSCAPE/WILDLIFE) og REPORTAGE/PHOTOJOURNALISM – kategorier vi ikke bruker i Landskonkurransen.

Det vil bli sendt ut en egen invitasjon når softwaren er klar, men begynn gjerne nå med å finne frem dine bilder – les reglene for deltakelse på www.worldphotographiccup.org/wpc-2018/rules/

NFF Tour of Inspiration er forhåpentligvis kommet for å bli – årets Tour gjennomføres på mange måter som i fjor, rundt omkring i vårt langstrakte land, med Antti Karppinen fra Finland som foredagsholder. Ingen deltakeravgift for våre medlemmer – spennende!

Som nevnt i en tråd på Forumet, arbeider vi svært aktivt mot billedbrukere som bryter Åndsverksloven ved at fotografer ikke krediteres når bilder publiseres, være seg i utstillinger, i magasiner, reklame eller andre sammenhenger. Særlig har vi rettet vår opppmerksomhet mot Tine SA og av alle instanser Stortinget, som begge forbryter seg mot lovens bestemmelser. Så snart det oppstår en nyhet omkring disse forholdene, vil dere bli orientert. Jeg har stor tro på at det vil bli litt «bråk» rundt disse sakene, og ser egentlig frem til å markere våre rettigheter på denne måten.

Til slutt, landsmøtet på Hell har vært under planlegging lenge, og det ser ut til å bli «best time in hell ever» 😉

Arrangementskomiteen uttrykker at mye er klart, og vil begynne å dryppe informasjon i vanlig stil om noen måneder, tenker jeg. Trønderne ser frem til sin vertskapsrolle med forventningsfull fryd har vi hørt, og vi vil helt sikkert få oppleve noe ekte trøndersk i løpet av oppholdet vårt – vi gleder oss! I november reiser representantskapet til Hell for å avholde sitt forberedende møte og inspisere landsmøtehotellet. Har du noe på hjertet skal du formidle dette til din oldermann, så vil han/hun ta det videre til vår behandling på beste demokratiske vis. Både ris og ros er velkomment!

Ha en riktig flott høst!

Truls Løtvedt

Leder, Norges Fotografforbund