Landsmøtet 2016: nye lover vedtatt

12968162_987474814638934_2231139534045077429_o
Foto: Jan Nordtveit

Vi takker for fine dager på Landsmøtet 2016 i Stavanger. Nærmere 200 deltakere var til stede på arrangementet, og selve landsmøteforhandlingene trakk rundt 80 stemmeberettigede medlemmer.

Medlemskapskriterier
Den viktigste saken på Landsmøtet 2016 var de nye lovforslagene som det skulle stemmes over. Det var på forhånd sendt ut to lovforslag, hvor forskjellen lå i § 2, medlemskap. Begge forslagene ble lagt ut på Min side på forhånd, med en oppfordring til alle medlemmer om å lese og sette seg inn i disse. Etter noe diskusjon, vedtok landsmøtet lovforslag 2 med et overveldende flertall. Dette medfører visse endringer. Det betyr blant annet at kategoriinndelingen som ble innført under det ekstraordinære landsmøtet i 2015 oppheves, slik at alle ordinære fotografmedlemmer nå får de samme fordelene. Det betyr også at alle søkere må oppfylle de samme kriteriene for å bli medlem.

Kriteriet for ordinært medlemskap som fotograf er nå at man oppfyller et av disse:

  • Svennebrev pluss ett års erfaring
  • Bachelorgrad pluss ett års erfaring
  • Toårig fullført fagskole pluss to års erfaring
  • Minimum fire år i faget

Man må også være tilknyttet en virksomhet som er registrert med org. nr og relevant næringskode i Brønnøysundregisteret og som er MVA-registrert. Vi ber også alle søkere om å godta NFFs etiske retningslinjer (se lenger nede). Kravet om fotografi som hovederverv, som ble innført for medlemskap i kategori 1 i 2015, har blitt tatt bort.

Prøvemedlemskap
I tillegg har det blitt innført prøvemedlemskap for de som ikke oppfyller kravene til å bli ordinært medlem. Dette er et medlemskap som er begrenset inntil to år, og for å bli innvilget et prøvemedlemskap må man kunne oppfylle kriteriene for å bli ordinært medlem i løpet av denne perioden. Som prøvemedlem stilles det færre krav, men man får også noe færre fordeler. Blant annet har ikke prøvemedlemmer stemmerett.

Seniormedlemmer
Noe annet som er nytt er at alle medlemmer som har fylt 67 år nå kan søke om å få endret medlemskap til seniormedlemskap. Kontingent for denne kategorien er den samme som for lærling/student.

Andre endringer
Kun små endringer ble gjort i lovens § 3–10. Språket ble pusset opp og gjort mer kjønnsnøytralt, i tillegg til at det ble tilpasset endringene i medlemskriteriene. Disse endringene ble vedtatt uten innvendinger.

Her kan du lese de nye lovene i sin helhet: fotografforbundet.no/wp-content/uploads/2015/03/lover_nff_2016.pdf

Kriteriene for medlemskap reguleres via forskrifter vedtatt av representantskapet. Disse kan du lese her: fotografforbundet.no/wp-content/uploads/2015/03/nff-forskrifter-060416.pdf

Her kan du lese Norges Fotografforbunds etiske retningslinjer: fotografforbundet.no/wp-content/uploads/2015/03/etiske-retningslinjer-for-medlemmer-av-norges-fotografforbund.pdf

Referatet fra landsmøteforhandlingene legges ut på Min side etterhvert.