Representantskapsmøte i Stavanger

151109-NFF-011-2
Bak fra venstre: André Meling, Thor Egil Espeland, Jan Rune Eide, Jon Terje Fossland, Anders Kjøndal, Egil Rosensverd, Truls Løtvedt, Cecilie Hatløy, Terje Lie Olsen, Richard Johansen, Lena Sørensen, Dagrun Reiakvam, Beate Eidsmo Bjørnli, Linda Varpe og Siw Edvardsen. Foto: Jeanette Larsen

8-9. november ble det avholdt representantskapsmøte i Stavanger. Representantskapet, som består av NFFs styre og laugenes oldermenn, møttes på Clarion Hotel Energy, der også Landsmøtet 2016 skal arrangeres 3-6. april.

På sakslisten sto blant annet de nye lovene, IKT, Landskonkurransen og Landsmøtet 2016.

Det ble opplyst om at det har blitt jobbet mye med en revidering av de nye lovene siden det ekstraordinære landsmøtet i april, og en ny gjennomarbeidet versjon vil bli sendt ut for avstemning innen Landsmøtet 2016.

Arrangementskomiteen ga et innblikk i hvem som kommer til Landsmøtet 2016 og de lover et spennende og tettpakket program. Noen av navnene er allerede avslørt, og flere kommer fortløpende!

Landskonkurransen skal få et ansiktsløft. Konkurransekomiteen jobber med nye løsninger som lanseres etterhvert.

Det ble også besluttet å avsette en del midler til markedsføring av søketjenesten Finn din fotograf, noe som vil bli gjort så snart våre næringsdrivende medlemmer har fylt ut all relevant informasjon på «Min side». Her ligger altså saken i deres hender!

151109-NFF-019-2
Styret i NFF. Foto: Jeanette Larsen
151109-NFF-039-2
Oldermenn. Foto: Jeanette Larsen