Kulturkomiteen i Oslo støtter opprettelsen av Fotografihuset

En enstemmig Kultur- og utdanningskomite vedtok på sitt møte 21. januar å gå inn for at det opprettes et nasjonalt fotografihus i Oslo.

Illustrasjonsfoto over et av mange aktuelle steder Fotografihuset kan ligge. Foto: Rune Braathen/CF Wesenberg/Kolonihaven Studio/runARK 3D
Illustrasjonsfoto over et av mange aktuelle steder Fotografihuset kan ligge. Foto: Rune Braathen/CF Wesenberg/Kolonihaven Studio/runARK 3D

 

Bystyret ber byrådet om å ta initiativ til å opprette en dialog med staten om etablering av Fotografiets hus i Oslo. Dette bør skje i samarbeid med fagmiljøene”, heter det i vedtaket.

 

Fotografihuset AS, en stiftelse som samler hele foto-Norge, har tatt initiativet til å etablere et eget hus med fotografiet i sentrum, en nasjonal arena for å formidle kjennskap til og kunnskap om fotografiet – fra billedkunst til amatørfotografiet. På tvers av sjangere vil man bringe amatører, profesjonelle og publikum sammen i et opplevelsessenter der alle – voksne, barn og unge kan ta del i fotografiets fantastiske verden.

 

Kultur- og utdanningskomite ser på dette initiativet som interessesant og som et ledd i utviklingen av byens aktivitetstilbud og kulturarenaer. Den mener et slikt senter vil kunne bidra til å styrke og formidle fotografiets posisjon og rolle i samfunnet, og at en slik nasjonal institusjon vil kunne bidra til utvikling av kvalitet og mangfold i Oslo som kulturby.

Komiteen mener også at fotografiet som kunstform fortjener å bli løftet og at det kan gjøres blant annet ved å bidra til etablering av Fotografiets hus i Oslo.

 

– Dette er fantastisk. Jeg er veldig glad for at hele det politiske Oslo støtter tanken og faktisk vil arbeide for at vi får opprettet et nasjonalt fotografihus i Oslo. Huset skal sikre formidling forankret i høy foto-og kunstfaglig kompetanse. Oppdraget er å vise de store nasjonale og internasjonale fotografene og de nye navnene. Det handler om utstillinger og opplevelser som viser fotografiet som historieforteller og kulturformidler på en innsiktsfull og nyskapende måte til et bredt publikum. Vi trenger alle gode krefter med på laget for å få dette til. Vedtaket i Kultur- og utdanningskomiteen er en milepæl i dette arbeidet, sier prosjekt/kunstnerisk leder i Fotografihuset AS, Anne Lise Flavik.