Fotografihuset AS endelig stiftet

Fellesorganisasjonen Foto-Norge og Stiftelsen SE har gått sammen om å etablere selskapet Fotografihuset AS.

Fotografihus TollbodenSelskapet er resultatet av et langvarig, felles ønske om å etablere et nasjonalt samlingspunkt for fotografi i Oslo. Illustrasjonen over forteller alt om ambisjonsnivået. Inspirert av International Center of Photography i New York, Fotografiska i Stocholm,Teknisk Museum i Oslo, Litteraturhuset, Dansens Hus og DogA satses det stort. 5000 m2 er drømmen.

Selskapets formål er å etablere og drive et nasjonalt fotografihus i Oslo.
Fotografihuset AS skal styrke kunnskapen om og formidlingen av fotografiet. Som en samfunnsaktør skal fotografihuset bidra til dialog og debatt om fotografiet.
Aktiviteter omfatter utstillinger, arrangementer, debatter, seminarer, workshops, barne- og ungdomsaktiviteter og annen virksomhet som inspirerer til økt interesse for nasjonalt og internasjonalt fotografi.
Fotografihuset AS skal være en kulturell møteplass for alle som har interesse for fotografiet. Huset skal inneholde gallerier, ateliér, bokhandel, café, seminarrom og kontorer primært for organisasjoner og fotografer.

På stiftelsesmøtet i går på Fotografiens Hus i Rådhusgata ble papirene signert og nyvalgt styreleder Erling Johansen får med seg følgende i styret:

  • Tore Holter (Styremedlem)
  • Erling Maartmann-Moe (Styremedlem)
  • Mona Jacobsen (Styremedlem)
  • Kari Engh Johansen (Styremedlem)
  • Åsmund Kjos Fjell (Styremedlem)

Anne Lise Flavik, kjent for sin mangeårige ledelse av Nordic Light Foto Festival, blir prosjektleder.

Styreleder i Stiftelsen SE og nyvalgt styreleder i Fotografihuset AS Erling Johansen, prosjektleder Anne Lise Flavik og styreleder i Fellesorganisasjonen Foto-Norge Harry Bjerkeng, samlet utenfor nåværende Fotografiens Hus. Foto: CF -Wesenberg

Les hva andre skriver:
Fotografi.no
Foto.no